ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม GBus Driver

  • ตรวจสอบงานรับ-ส่ง
  • แสดงจุดจอดรับ-ส่งบนแผนที่ ได้ทั้ง Google Map หรือ Openstreetmap

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม GBus Management

  • สามารถกำหนดสถานีจุดขึ้น-ลง ได้ตามต้องการ
  • จัดสายรถให้เหมาะสมกับผู้โดยสาร