ระบบการบริหารธุรกิจแบบ Pre sale หรือ Credit sale

นอกจากระบบ บริหารงานพนักงานภายนอกบริษัท ของ S-TAQ แล้ว ยังมีฟังก์ชั่นอื่น ๆ เพื่อรองรับการขายสินค้าแบบจัดส่งหลังการขาย และระบบการบริหารการวางบิล และเรียกเก็บเงินจากลูกค้าอีกด้วย โดยสามารถทำงานได้แบบ Real time เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่าง รวดเร็ว และถูกต้อง

Comfortable to monitor

  • ดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์
  • ดูข้อมูลผ่าน Smart Phone , Tablet
  • มีระบบ login จัดการสิทธิ์ และความปลอดภัย